Masz uwagi? Napisz!
This text is replaced by the Flash movie.
Dzisiaj jest: Poniedziałek, 18 lutego 2019 oraz 49 dzień roku. Imieniny: Konstancji, Maksyma,
Pogoda w Regionie (więcej
5.4°C

NZP/8/2011 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Zamawiający:

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia  w Poznaniu  „Radio Merkury” S.A.

REGON: 630158101

      60-765 Poznań, ul. Berwińskiego 5, woj. wielkopolskie

      internet:  www.radiomerkury.pl,   e-mail: office@radiomerkury.pl   ewa.zawieja@radiomerkury.pl

      tel. 0-61  66 44 900       faks  0-61 8660-310

 

2. Zamówienie  było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych –nr  292127-2011 w dniu 09.11.2011 r.

3. Rodzaj zamówienia -  usługi

4. Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

5. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług konserwacyjnych – instalacyjnych związanych z utrzymaniem w technicznej sprawności budynków Radia Merkury S.A. oraz na awaryjne usuwanie nieszczelności instalacji co, wodnej, gzowej i nieszczelności kanalizacyjnej

6. Wybrano następującą ofertę:     

     Zakład Instalacji Sanitarnych, wod-kan, gaz i co, Roman Klitkowski, ul. Poplińskich 8a/5,

     61-574 Poznań

    Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest ofertą ważną. Spełnia wymagania SIWZ.  

7. Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

      oferta 1 –  Zakład Instalacji Sanitarnych, wod-kan, gaz i co Roman Klitkowski,

      ul. Poplińskich 8a/5, 61-574 Poznań

8.  Termin zawarcia umowy – określony w art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych

   

 

 

                                                                                                                   Mariusz Szymyślik

                                                                                                                      Prezes  Zarządu

 Poznań, dnia  21.11.2011 r.


Copyrights © Radio Merkury S.A - Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu - Wszystkie prawa zastrzeżone.
w górę strony