Masz uwagi? Napisz!
This text is replaced by the Flash movie.
Dzisiaj jest: Poniedziałek, 18 lutego 2019 oraz 49 dzień roku. Imieniny: Konstancji, Maksyma,
Pogoda w Regionie (więcej
5.4°C

PRZEBOJEM NA ANTENĘ 2011 - ZAGŁOSUJ !!!


Trwa finałowa rozgrywka w tegorocznej edycji konkursu „Przebojem na antenę”. 


W grze pozostały tylko trzy piosenki:
- „Warto żyć” w wykonaniu JANUSZA WAŚCIŃSKIEGO z Łęczycy k. Poznania,
- „Liść” w wykonaniu grupy TAURUS z Poznania,
- „Będziesz moim dopalaczem" w wykonaniu śremskiej grupy ZAKRĘT.Piosenki można już usłyszeć na naszej antenie i na stronie internetowej Radia Merkury. Do wyłonienia zwycięzcy zapraszamy naszych słuchaczy - głosujcie wysyłając sms'y (koszt 1 zł netto + 23% VAT):

  • na piosenkę „Warto żyć” – sms nr 7160 wpisując PRZEBOJE1 
  • na piosenkę „Liść” – sms nr 7160 wpisując PRZEBOJE2
  • na piosenkę „Będziesz moim dopalaczem” – sms nr 7160 wpisując PRZEBOJE3


Głosowanie trwało do 30 czerwca 2011 roku do godz. 12.00. Wyniki ogłoszono podczas specjalnego koncertu z udziałem finalistów, który odbył się w czwartek, 30 czerwca wieczorem w Klubie Meskalina na poznańskim Starym Rynku.

Wystąpili finaliści konkursu: Janusz Waściński oraz zespoły Taurus i Zakręt. Każdy z wykonawców zaprezentował półgodzinny program, a potem Marcin Kostaszuk z Głosu Wielkopolskiego i Piotr Niewiarowski z Radia Merkury ogłosili wyniki głosowania słuchaczy Radia i czytelników Głosu. Najwięcej głosów otrzymała piosenka “Warto żyć” w wykonaniu Janusza Waścińskiego z podpoznańskiej Łęczycy (51,92% głosów), który będzie reprezentował Wielkopolskę podczas ogólnopolskiego finału w Hajnówce pod koniec sierpnia tego roku.

3 Posłuchaj i ZAGŁOSUJ Posłuchaj
 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZNAMY FINALISTÓW WIELKOPOLSKICH!!!


Znamy już finalistów tegorocznej edycji konkursu "Przebojem na Antenę". Komisja w składzie: Marcin Fuszpaniak i Marcin Kostaszuk (obaj Polska Głos Wielkopolski) oraz Mariusz Kwaśniewski, Jędrzej Świerczyński i Piotr Niewiarowski (wszyscy Radio Merkury) po przesłuchaniu 19 zgłoszonych utworów do Wielkopolskiego Finału zakwalifikowała następujące piosenki:


- "Liść" w wykonaniu poznańskiej grupy TAURUS,
- "Warto żyć" wykonaniu JANUSZA WAŚCIŃSKIEGO z Łęczycy k. Poznania,
- "Będziesz moim dopalaczem" w wykonaniu śremskiej grupy ZAKRĘT.


Wielki ogólnopolski finał, jak co roku, w Hajnówce 28 sierpnia 2011. Pojedzie tam zwycięzca naszej, wielkopolskiej edycji.

Przypominamy, że konkurs organizowany przez Radio Merkury i Głos Wielkopolski przeznaczony jest wyłącznie dla wykonawców z naszego Regionu.

  


Wszelkie szczegóły znajdziecie w załączonym poniżej Regulaminie.


DO POBRANIA:REGULAMIN KONKURSU  PRZEBOJEM NA ANTENĘ 2011


Postanowienia ogólne

1. Konkurs „Przebojem na antenę” zwany jest dalej KONKURSEM

2. Konkurs organizowany jest przez Polskie Radio Białystok, zwane dalej ORGANIZATOREM, przy współpracy z Regionalnymi Rozgłośniami Polskiego Radia.

3. Konkurs trwa od 1 kwietnia do 28 sierpnia 2011 roku.

4. W konkursie może wziąć udział każdy początkujący wykonawca/zespół, który prześle do 30 kwietnia 2011 roku, do Rozgłośni Regionalnej związanej terytorialnie z jego miejscem zamieszkania, premierową (autorską) piosenkę (tekst i muzyka) w języku polskim.

5. W każdej rozgłośni zgłoszenia uczestników oceni Komisja Regionalna, powołana w każdej Rozgłośni Regionalnej według zasad ustalanych indywidualnie przez Rozgłośnię Regionalną.


Część I Konkursu – Regionalna

1. Konkurs regionalny na terenie województwa wielkopolskiego organizowany jest przez Radio Merkury S.A. i wydawcę tytułu „Polska Głos Wielkopolski”.

2. Konkurs regionalny trwa od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.

3. W konkursie mogą wziąć udział wykonawcy, którzy prześlą do 30 kwietnia 2011 roku do Radia Merkury autorską piosenkę (niepublikowaną wcześniej na płytach i w stacjach radiowych) wyłącznie w języku polskim.

4. W konkursie mogą wziąć udział tylko wykonawcy zamieszkali na stałe lub czasowo na terenie województwa wielkopolskiego.

5. W konkursie nie mogą brać udziału wykonawcy, którzy:
a) zostali zwycięzcami jednej z sześciu poprzednich edycji Konkursu „Przebojem na antenę” w Wielkopolsce,
b) mają podpisane kontrakty fonograficzne z jakąkolwiek wytwórnią.

6. Nadesłane piosenki muszą mieć formę profesjonalnego nagrania, gotowego do emisji antenowej. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia zawierające nagrania demo, z koncertów lub tylko zapis nutowy i tekst.

7. Piosenki można nadsyłać na następujących nośnikach:

a) na płycie CD na adres: Radio Merkury S.A., ul. Berwińskiego 5, 60-765 Poznań, z dopiskiem „PRZEBOJEM NA ANTENĘ”.

b) w postaci plików komputerowych *mp3 na adres elektroniczny (e-mail): przebojemnaantene@radiomekury.pl.

8. Piosenki przesłane na innych nośnikach nie zostaną dopuszczone do przesłuchania przez Komisję Regionalną.

9. Termin nadsyłania piosenek upływa 30 kwietnia 2011 roku. W wypadku przesyłek pocztowych decyduje data stempla pocztowego, w wypadku plików wysłanych mailem termin upływa 30 kwietnia 2011 roku o godzinie 24.00.

10. Piosenki można także dostarczać osobiście do Radia Merkury w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2011 roku do godz. 24.00.

11. Do zgłoszonej piosenki należy dołączyć informację o wykonawcy (biografia artystyczna, związek z Wielkopolską, skład zespołu itp.) oraz wypełnione formularze: zgłoszenie i oświadczenie (załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu). Brak kompletu informacji może spowodować dyskwalifikację zgłoszenia.

12. Powołana przez Radio Merkury Komisja Regionalna wybierze minimum 5, a maksimum 10 piosenek do finału regionalnego w terminie do 12 maja 2011 roku, a o swojej decyzji poinformuje tego dnia na antenie Radia Merkury, na stronie www.radiomerkury.pl i w dniu 13 maja 2011 na łamach „Polska Głos Wielkopolski”.

13. W skład Komisji Regionalnej wejdą przedstawiciele Radia Merkury i Redakcji „Polska Głos Wielkopolski” oraz, w razie potrzeby, osoby zaproszone spoza tego grona (piosenkarze, autorzy, kompozytorzy).

14. Każdy uczestnik finału regionalnego zobowiązany jest dostarczyć do 16 maja 2011 roku do Radia Merkury profesjonalne zdjęcie, które zostanie wykorzystane do promocji finalistów na stronie internetowej Radia i na łamach „Polska Głos Wielkopolski”. 

15. Od 16 maja do 30 czerwca 2011 roku piosenki – finalistki regionalne będą prezentowane na antenie i na stronie internetowej Radia Merkury, a wykonawcy na łamach „Polska Głos Wielkopolski”.

16. Najlepszą piosenkę regionalną wybierają słuchacze Radia Merkury i czytelnicy dziennika „Polska Głos Wielkopolski”.

17. Głosowanie na najlepszą piosenkę odbywa się za pomocą systemu SMS od 16 maja do 30 czerwca 2011 r. 

18. Wyniki głosowania zostaną podane na antenie i na stronie internetowej Radia Merkury do dnia 1 lipca 2011 r. oraz na łamach „Polska Głos Wielkopolski” do dnia 2 lipca 2011 r.

19. Nagrodą w konkursie regionalnym za zajęcie I miejsca w głosowaniu radiosłuchaczy i czytelników jest udział w finale ogólnopolskim konkursu „PRZEBOJEM NA ANTENĘ”, który odbędzie się 28 sierpnia 2011 r. w Hajnówce.

20. Zwycięzca konkursu regionalnego jest zobowiązany do udziału w koncercie finałowym w Hajnówce.

21. Zwycięzca konkursu regionalnego zobowiązany jest dostarczyć do Radia Merkury pół-playback swojej piosenki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2011 roku.


Część II Konkursu - ogólnopolska

1. Organizatorem ogólnopolskiej części konkursu oraz koncertu finałowego jest Radio Białystok S.A.

2. Ogólnopolska część konkursu odbędzie się od 25 lipca do 28 sierpnia 2011 roku i zakończy Koncertem Finałowym 28 sierpnia 2011 roku w Hajnówce, podczas którego Wykonawcy zaprezentują swoje piosenki z tzw. „pół-playbacku”.

3. Od 25 lipca do 28 sierpnia 2011 roku piosenki – laureatki zakwalifikowane do Koncertu Finałowego będą prezentowane w Regionalnych Rozgłośniach Radiowych Polskiego Radia biorących udział w Konkursie, a słuchacze tych rozgłośni dokonają wyboru „laureata publiczności” za pośrednictwem strony www.przebojem.pl

4. Laureat regionalny, który otrzyma najwięcej głosów, otrzyma nagrodę słuchaczy. Za prawidłowość przebiegu głosowania odpowiada Organizator.

5. Radio Merkury pokryje koszt przejazdu (na trasie z miejsca zamieszkania do Hajnówki i z powrotem) i pobytu w Hajnówce zwycięskiego wykonawcy (solisty lub zespołu) w konkursie regionalnym realizowanym na swojej antenie.

6. W finale zaprezentują się laureaci wszystkich konkursów regionalnych organizowanych przez stacje regionalne Polskiego Radia.

7. Radio Merkury dostarczy Radiu Białystok S.A. podkład muzyczny do utworu wykonywanego przez zwycięzcę konkursu regionalnego dostarczony wcześniej przez wykonawcę.

8. Laureata finału ogólnopolskiego wybierze Komisja Ogólnopolska, w skład którego wejdą przedstawiciele rozgłośni biorących udział w konkursie.

9. Komisja Ogólnopolska przyzna 3 nagrody, będzie miała także prawo przyznania jednego wyróżnienia.


Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie się wykonawcy do udziału w Konkursie oznacza, że akceptuje on regulamin Konkursu.

2. Wykonawca może nadesłać TYLKO JEDNA PIOSENKĘ i tylko do jednej Rozgłośni Regionalnej.

 3. Wraz z nadesłaną piosenką należy dostarczyć:

  • wypełniony Załącznik nr 1 zawierający tytuł piosenki, dane personalne autora tekstu, muzyki i wykonawców oraz wskazanie osoby do kontaktu,
  •  wypełniony Załącznik nr 2 zawierający oświadczenia autora muzyki i tekstu o udzieleniu na rzecz Organizatora i Rozgłośni Regionalnych nieodpłatnej licencji na wykorzystanie piosenki w związku z udziałem w Konkursie na następujących polach eksploatacji:

a) publiczne odtworzenie, 

b) wielokrotne nadawanie za pomocą fonii przewodowej i bezprzewodowej,

c) rejestracja oraz emisja w systemie przewodowym, bezprzewodowym, w internecie oraz przez satelitę, prawo do utrwalenia utworu na dostępnych w radiu środkach technicznych, w tym również do wprowadzenia do pamięci komputera,

d) umieszczenie utworów na stronie www.radiomerkury.pl oraz www.naszemiasto.pl z prawem do wielokrotnego odtworzenia, 

e) wprowadzenie do obrotu na rzecz innych stacji radiowych,

f) wykorzystanie utworu do celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Konkursu na antenie Radia Merkury oraz przez wydawcę tytułu „Polska Głos Wielkopolski” zwielokrotnienie drukiem lub technika cyfrową,zwielokrotnianie i wyprodukowanie do obiegu na nośnikach CD i DVD przez Radio Merkury, „Polskę Głos Wielkopolski” lub sublicencjobiorcę,uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Konkursu na stronie internetowej Radia Merkury i na łamach „Polska Głos Wielkopolski”, w ramach programów, audycji, wydawnictw i publikacji.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników Konkursu oraz osób trzecich (m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich itp.).

5. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani 
 do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich najbliższych rodzin (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatorów). Wyłączenie to dotyczy także pracowników oraz członków ich najbliższych rodzin partnerów Konkursu.

7. Materiały reklamowo-promocyjne Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

8. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku do celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Rozgłośni Regionalnych, ich programów, audycji, wydawnictw i publikacji.

9. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

10. Laureat ogólnopolski konkursu zostanie zaproszony na następny finał by zagrać koncert na ogólnej scenie.

11. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem lub Konkursem będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora.

12.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.


Poznań, marzec 2011.

Komentarze (42)
malymis
Posłuchałem wszystkich kawałków finalistów z całej Polski.
Tu możecie posłuchać: przebojem.pl
Ciekawe czy Januszowi uda się coś zdziałać bo konkurencja niezła. Zdziwiły mnie mocno dwie rzeczy...
Tylko jeden damski wokal na 13 propozycji oraz Poparzeni...
szkoda, że największe stacje komercyjne promują ich i pomimo, że fajny i uczciwy mają kawałek to taka akcja wypacza częściowo sens tego konkursu dla początkujących wykonawców i nie zdziwię się jak będą protesty w tym kierunku, bo na pewno każdy kto przyjrzał się finałowej trzynastce zdziwił się, że figuruje tam Kawałek do tańca. No nic mleko się rozlało... ale jutro też jest dzień.
06.08.2011 godz. 12:38
Olo
Ten zakręt to ale DNO!
19.07.2011 godz. 18:29
szwagier
Pan Janusz jest wporzo, fajny gość. Ale drogie Radio, to jest muzyczny reprezentant Wielkopolski?
Smsowe głosowania to jedna wielka lipa, zastanówcie się co z tym zrobić w przyszłym roku.

02.07.2011 godz. 11:13
Zięć
Co za kłamstwa i bzdury Poirytowany (zapewne zespół ZAKRĘT). Powiedziałem, że konkursy przez sms-y są niesprawiedliwe, bo kto ma bardzo dużo kasy może wysyłać sms-ów ile chce. Nie powiedziałem, że Janusz Waściński wysyłał na siebie smsy. Wygrał ten kto ma więcej fanów i większą publikę i tyle, a was boli, że to nie wy byliście pierwsi.
01.07.2011 godz. 23:54
poirytowany
No cóż, moda na "Gienków" i Arkę Noego trwa na polskiej scenie muzycznej.. byłem wczoraj na koncercie i jestem zszokowany ogłoszeniem wyników. regulamin konkursu jest na tyle słaby, że umożliwia przejście dalej osobie która ma więcej pieniędzy na sms'y. Tak Panie Januszu, po wczorajszej rozmowie (pokoncertowej) z Pana Zięciem wiem ile Pan sms'ów na siebie słał (51% głosów - to nie mało)! Powodzenia w Hajnówce. Na Pana miejscu spaliłbym się ze wstydu!!!
01.07.2011 godz. 18:59
Gość
Z całym szacunkiem dla p. Janusza zwycięstwo powinno należeć zdecydowanie do Taurusa albo Zakrętu. Pana utwory są po prostu nudne i tyle, nie mają kompletnie siły przebicia. Dlaczego chwytanie innych za serca swoją dobrocią i życiem po przejściach musi odbijać się nawet na tego typu głosowaniach ?
Ja wszystko rozumiem, ale wkład pozostałych zespołów był zdecydowanie większy niż zwycięzcy, ale trudno.
Teksty typu : "Zakręt - nuda " "taurus - zespół jakich wiele" są na tyle żenujące, że płakać mi się chce czytając je. Taurus gra muzykę progresywną jakiej w Polsce jest mało. Zakręt natomiast jest bardzo profesjonalnym zespołem. W naszym kraju, niestety dobra muzyka nie ma siły przebicia, czego dowodem jest zaistniała sytuacja. Strasznie ubolewam, ale życzę powodzenia i gratuluję.
01.07.2011 godz. 14:50
Janusz Waściński
Serdecznie dziękuję wszystkim za wysłane sms-y.Wszystkich Pozdrawiam.Janusz
01.07.2011 godz. 06:31
Monika
Zwycięstwo było oczywiste;)
Gratuluje Panie Januszu!!!
01.07.2011 godz. 00:26
Słuchacz z Wir
OGROMNE gratulacje dla p. JANUSZA WAŚCIŃSKIEGO!!! Super, niech będzie wielka radość, bez eustresu! :)
30.06.2011 godz. 23:03
znjomka
najlepszy Taurus!!!trzymam za Was kciuki
30.06.2011 godz. 10:01
Monika
tylko Taurus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30.06.2011 godz. 10:00
Monika
Taurus - próbuje naśladować zespoły jakich wiele, nuda...
Zakręt- w kółko te same słowa, kiczowata piosenka:/
Janusz Waściński - jedyny wakonawca zasługujacy na pochwałe, słowa ciekawe z przesłaniem, no i ten dżwięk gitary...poezja:)
Ja głosuje na JANUSZA WAŚCINSKIEGO
29.06.2011 godz. 20:36
eh..
tak to jest gdy się słucha bez zrozumienia!
eh..
26.06.2011 godz. 09:25
.
Jakim cudem piosenka z takim lamerskim tekstem Zakrętu jest w finale? :/
I jeszcze takie "coś" na pewno wygra :-|
23.06.2011 godz. 18:11
Basia
Panie Januszu, gratulacje! Dwie pozostałe piosenki nie mają szans!
08.06.2011 godz. 10:49
goplana
...ile to treści można znaleźć w swojej muzyce:) od uroczych wokali, poprzez nowoczesne aranże aż po inne wymiary podparte kobieca zalotnością:) brawo:) brawo:)
30.05.2011 godz. 20:31
wedel
zabawne, komentarze:)
znawcy muzyki:)
oraz ortografii:)
30.05.2011 godz. 19:52
Milka
Taurus - krzyczący FEEL w kiepskim wydaniu, do tego tekst - tendencyjna katastrofa (wręcz zabawny)!
Janusz Waściński - ehh..dojżały grajek, fajne śpiewa i gra, ale to nie radiowy HIT !!!
Zakręt - świetna piosenka, tekst napisany z humorem, aranż muzyczny nowoczesny, wokal uroczy :-)
29.05.2011 godz. 09:52
Igor
Moim zdaniem jedynym zespołem wpisującym się w ideę konkursu czyli "przebojem na antenę" jest zespół Zakręt.
Dwa pozostałe są na równie dobrym poziomie ale nie są kompozycjami nadającymi się na radiowy hit.
Nie zgodze się, że wokal jest amatorką bo przekazuje przewrotne emocje podparte kobiecą zalotnością.
Gitara plus skrzypce nadają wspaniały klimat nadający inny wymiar !!!
Pozdrawiam i gratuluję wszystkim zespołom.
28.05.2011 godz. 21:35
Sojowy
Tym, którym nie pasuje ta akurat piosenka Janusza Waścińskiego polecam poszperanie na youtubie. Jak dla mnie jego kompozycje 'Pod wpływem' czy 'Przysięga' wymiatają!!
28.05.2011 godz. 17:45
S.
Pan Waściński- nie mój styl, ciekawy głos, ale na dłuższą metę zgadzam się z wypowiedzią o nudzie
Zakręt- kontrowersyjnie i zgodzę się że świeżo, piosenka fajnie sobie płynie,bardzo podoba mi się solo gitarowe w połączeniu ze skrzypcami, w mojej opinii zawiera najwięcej emocji.
Taurus- klasycznie, trochę archaicznie nawet, podobnie jak z pierwszą piosenką nie mój styl
28.05.2011 godz. 08:29
K.
Taurus najlepszy!!! Trzymam kciuki i wysyłam smsy!!
27.05.2011 godz. 19:57
Kontra
ehhh << nie potrafi słuchać ze zrozumieniem...
27.05.2011 godz. 14:59
słuchacz
J. Waściński - nudno, nagranie powinno być krótsze, niewiele tu się dzieje.
Zakręt - pretensjonalnie, obydwa wokale to amatorka.
Taurus - ciekawie, jedyny numer z tej trójki, którego mogę słuchać więcej niż raz.
27.05.2011 godz. 10:13
Sojowy
Zdecydowanie pan JANUSZ WAŚCIŃSKI wymiata!!!
Muza z dobrym przekazem!!
Konkurencja jałowa, więc smsa wysyłam bez wahania na pana JANUSZA!
Poza tym to bard z moich okolic!!!
26.05.2011 godz. 23:04
De.
"Będziesz moim dopalaczem" w kółko jedno i to samo.
I to ma być muzyka? :/
25.05.2011 godz. 22:41
M.
Uwielbiam zespół Zakręt, nowej płyty jeszcze nie słyszałam, ale poprzednia bardzo mi się podobała :)
22.05.2011 godz. 10:31
ehhh
Zakręt - Będziesz moim dopalaczem

beznadziejny amatorski tekst, jeszcze promuje narkotyki... dno
21.05.2011 godz. 21:40
l.
"będziesz moim dopalaczem" - zajefane!!!!!!!!!
19.05.2011 godz. 16:21
Gość
Jutro (19.05.11) odbędzie się koncert zespołu Taurus w klubie Johny Rocker o godz. 20:00 na ul. Wielkiej w Poznaniu także będzie możliwość posłuchania ich na żywo. Gorąco Polecam !
19.05.2011 godz. 00:06
Radio Merkury
JACHU: tylko tyle piosenek udało się wybrać z nadesłanych 19 - to proporcjonalnie i tak dużo. Nie ma zwyczaju ani powodu publikowania wszystkich.
18.05.2011 godz. 16:27
gary
Wszystko teraz takie zabawne, jowialne, ładniutkie, okrągłe i śliczne, może już dość?!
Tylko TAURUS - wy****sta nuta!

16.05.2011 godz. 22:56
Dorota
ZAKRĘT "Będziesz moim dopalaczem" wresznie utwór zawierający świeżość, humor. Muzyka jaką chciałoby się słuchać w radio! Słyszałam też wykonanie z Balkony TV jak dla mnie bomba. Trzymam kciuki, będe głosować bo na rynku muzycznym oprócz najnowszej Brodki brak takich zespołów jak Wy. By the way, wyglądacie bardzo naturalnie i ładnie, a wokalistka wygląda szczególnie ślicznie:). Będe głosować! ps.mam wszą płytkę z autografami po koncercie w Ptaśku w Krakowie!
16.05.2011 godz. 22:12
Seba
Zajefajna kapela TAURUS
od kiedy można na Was głosować?
Do zobaczenia 19.05 będziemy dopingować 24h
16.05.2011 godz. 19:25
Lucia
Takkkkkkk zakręt zajebista kapela, ja chce Dopalacze na moje mp3!!!!!!!!!!!!!!
16.05.2011 godz. 16:47
Krzychuu
Zakręt to genialny band i do tego z mojego rodzinnego miasta śrem!
Kibicuje Wam ze znajomymi jesteście naprawde super i macie naprawdę czarującą wokalistkę;-)
Od kiedy można głosować?????????
16.05.2011 godz. 16:45
Jachu
W 12 punkcie regulaminu jest napisane minimum 5 maximum 10 utworów może wybrać komisja.
Skoro zgłosiło się tylko 19 kapel z Wielkopolski, dlaczego nie możemy ich poznać, może zabrakło miejsca na stronie radia merkury? !!!!
16.05.2011 godz. 13:47
Anka
Zakręt jesteśmy z Wami!!!!!!!!!!!!!!! Wymiatacie!!! sms'y będziemy słać bo kochamy Waszą muzykę, niedługo sesja, "lubię" i "na granicy fałszu" w mieszkaniu puszczamy. Buziaki Dla Wszystkich :-)
16.05.2011 godz. 12:49
jarosław
Byłem na koncercie Taurusa i z pewnością będę na kolejnym 19.05.2011 w Poznaniu w Johny Rocker.
Mam swoje lata i słyszę w tej muzyce powiew twgo co najlepsze w muzyce rockowej - i tu mógłbym wymieniać kolejne zespoły które kocham, a które tworzyły w latach 70 i 80tych, ale nie zrobię tego, poprostu kolejny raz włączę ich płytkę i znów się wzrószę.
15.05.2011 godz. 22:33
Ewa
Tak to ten głos,treść i muzyka super facet.Wie o czym śpiewa.Nie mogę się doczekać kolejnej płyty.Płyta pt Wybór super.Niech już będzie 30.06.11Sms-y będę słać aż się zagotuje komórka.Pozdrawiam
11.05.2011 godz. 20:39
Kokos91
Wreszcie jakiś sensowny konkurs.Tych dwóch zespołów nie kojarze. Na koncercie Zakretu byłem 2 razy, świetnie sprawują się na zywo, jest ENERGIA i maja madre liryksy! Moja dziewczyna gustuje w perkusiście, ale mi sie tam bardziej podoba wokalistka;-)) Powodzenia, bedę sms'y słał.

11.05.2011 godz. 16:23
Endrju
Zakręty trzymam kciuki!!!
kiedy koncert w Poznaniu bo czekam z utęsknieniem.
11.05.2011 godz. 14:21
Copyrights © Radio Merkury S.A - Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu - Wszystkie prawa zastrzeżone.
w górę strony